Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä 
Nimi: Siipsäi 
Y-tunnus: 3150719-7
Osoite: Mesiranntantie 29

Postinumero: 86800
Postitoimipaikka: Pyhäsalmi 
Puhelinnumero: 041 549 4893
Sähköpostiosoite: Elisa.parhankangas@siipsai.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö 
Yritys: Tietokonepalvelut Riku.K
Nimi: Riku Kaukometsä
Osoite: Kotkantie 39 
Postinumero: 44120 
Postitoimipaikka: Äänekoski 
Puhelinnumero: 0407759155 
Sähköposti: riku.kaukometsa@gmail.com

3. Rekisterin käyttötarkoitus 
Kerättäviä henkilötietoja käytetään: 
Verkkokauppatoiminnan pyörittämiseen
4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste 
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella. 
6. Rekisterin tietosisältö 
Etunimi Sukunimi Yrityksen nimi maa  Katuosoite Puhelinumero  sähköposti  sekä Google Analyctis tiedot sivuston kehittämistä varten. 

5. Tietojen säilytysaika 
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan yhteydenoton käsittelyyn Henkilö voi vaatia tietojaan poistettavaksi sähköpostilla riku.kaukometsa@gmail.com

6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Rekisteriin kerätään tietoja: 
Henkilöltä itseltään tilauslomakkeen avulla. Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. 


8. Rekisterin suojaus 
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. 
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. 
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. 

12. Automaattinen päätöksenteko 
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä. 

13. Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle sähköpostissa osoitteeseen riku.kaukometsa@gmail.com tai kirjeitse Tietokonepalvelut Riku.K Kotkantie 39 44120 Äänekoski. 


Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. 

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.